Interaksjonsdesign

Interaksjonsdesign handler rett og slett om brukeropplevelse – altså samhandlingen mellom mennesket og den tekniske flaten. Kjennetegnet på godt interaksjonsdesign er at brukeren til en hver tid har oversikt over og forståelse for egen navigering.

Brukertesting, logisk kommunikasjon og faglig kompetanse er alle viktige faktorer i utviklingsprosessen. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale, tips og råd.

Generelt interessert i digital kommunikasjon?