LOGO

Helheten som skapes i en visuell profil – hvor logoen spiller en stor rolle – er stadig mer viktig.

Logo og visuell profil omhandler alt fra selve logoen og elementene den består av, til typografi, fargepalett, bildestil, layout og grafiske elementer. Brukeropplevelse på digitale flater er oftere og oftere en del av utviklingen og/eller oppdatering av en visuell profil.

Ofte ønsker man at logoen skal bestå, evt. med liten justering, men at den øvrige visuelle profilen skal utvikles. Fra et designperspektiv gjelder det å tenke system, mer enn på logo isolert sett.

Snakk med oss om alt fra konseptutvikling til idé, design og implementering!

Også interessert i interaksjonsdesign?