Høyskolen Diakonova: Suksess med tydelig identitetsdesign

Casefoto: Christian Hatt

Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for Diakonova? Kontakt vår konsulent Odd Wilhelmsen (ow@wj.no, tlf. +47 465 09 730)