Høyskolen Diakonova: Rekordhøye søkertall etter kampanje

Høyskolen Diakonova i Oslo tilbyr sykepleierutdanning på bachelor- og masternivå, i tillegg til flere spesialretninger innen sykepleierfaget.

Foto: Shutterstock.com, Offset.com, GettyImages.com, Christianhatt.no
Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for Høyskolen Diakonova? Kontakt vår konsulent Anne Kristin Diserud (akd@wj.no, tlf. +47 932 31 018).