Høyskolen Diakonova: Tett på livet

Foto kampanjen: Johnér, Christian Hatt. Casefoto: Tonje Gulbæk Barstad.
Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for Høyskolen Diakonova? Kontakt vår konsulent Anne Kristin Diserud (akd@wj.no, tlf. +47 932 31 018).