BFO: Røff visuell profil

Casefoto: Andreas Eriksson

Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for BFO? Kontakt vår konsulent Bård Stordahl (bard@wj.no, tlf. +47 465 09 731)