Mattilsynet: Helhetlig dekor i nye lokaler

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Mattilsynet skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr.

Casefoto: Tonje Gulbæk Barstad

Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for Mattilsynet? Kontakt vår konsulent Bjørn Runar Lund (brl@wj.no, tlf +47 92250373)