Maskinentreprenørenes Forbund: Arctic Entrepreneur

Casefoto: Wittusen & Jensen

Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for MEF? Kontakt vår konsulent Arnfinn Grøvan (ag@wj.no, tlf. +47 465 09 727)