Norsk Sykepleierforbund: Fullt hus på kongressen

Foto materiell: Shutterstock.com, Offset.com, GettyImages.com. Casefoto: Tonje Gulbæk Barstad.

Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for Norsk Sykepleierforbund? Kontakt vår konsulent Anne Kristin Diserud (akd@wj.no, tlf. +47 932 31 018).