Relacom: Innbydende kontorlokaler

Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for Relacom? Kontakt vår konsulent Pål Kristiansen (pk@wj.no, tlf. +47 465 09 764)