Ringnes: Med øl i tankene

Foto i e-læringsløsningen: Øivind Haug og Ringnes.

Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for Ringnes? Kontakt vår konsulent Ellen K. Finstad Bjerken (ellen.finstad@wj.no, tlf. +47 928 29 329)