Røde Kors: «Det var en gang…»

Casefoto: Christian Hatt

Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for Røde Kors? Kontakt vår konsulent Andre Tønnesen (ast@wj.no, tlf. +47 46509811)