Sweco: Bærekraft i gaveform

Casefoto: Aina C. Hole

Vil du vite mer om oppdraget vi gjorde for Sweco? Kontakt vår konsulent Bjørn Runar Lund (brl@wj.no, tlf. +47 922 50 373)