Print

Print, eller digitaltrykk som det også kalles, overtar mer og mer av det kommersielle markedet når det gjelder papirbasert informasjon.

Vi leverer det meste innen print;  personaliserte forretningstrykksaker tilpasset hver enkelt mottaker, visittkort, plakater, hefter (stiftet, limfrest eller spiralisert). Vi printer også på plastkort som f.eks. ID-kort, adgangskort osv.