Kampanje

Hvordan lykkes man med en kampanje?

Planlegging og utvikling av kampanjer har likhetstrekk med utformingen av andre kommunikasjonstiltak, men den store forskjellen er det tilmålte tidsrommet og den store innsatsen man legger inn i en avgrenset periode.

God og strukturert planlegging, tydelige mål, definert målgruppe, tydelig budskap, analysering og timing er viktige nøkkelord for en vellykket kampanje.

Ta kontakt med oss for tips og råd!